Page:Sibu Congkan0955-蘇軾-經進東坡文集事略-10-02.djvu/48

此页尚未校对


則雖無措足之地而天下固爲之用矣且夫殺一不義

而得天下有所不爲而後天下忠臣義士樂爲之用劉

表之䘮先主在荆州孔明欲襲殺其孤先主不忍也

先王傳云刘表卒子琮代立先主過襄陽諸葛說先主攻琮荆州可有先主曰吾不忍也其後劉

璋以好逆之至蜀不数月扼其吭拊其背而奪之國

璋聞曹公遣兵向漢中討張鲁内懷恐懼従亊張松說璋迎先主以討鲁璋従之遣法正将四千人迎先主先

主入益州至涪璋自岀迎相見甚𭭕遂資給先主使討張魯明年先主還兵南向所在皆克諸葛亮張飛䓁復

將兵泝流定白帝江州江陽建安十九年進圍成都数十日璋出降先主迁璋于南郡公安亊見先主及刘璋

此其與曹操異者幾希矣曹劉之不敵天下之所共

知也言兵不(⿱艹石)操之多言地不(⿱艹石)操之廣言戰不(⿱艹石)

之能而有以一勝之者區區之忠信也孔明迁劉璋旣

巳失天下義士之望乃始治兵振旅爲仁義之師東嚮