Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/103

此页尚未校对


患不能断然而或断以興亦或以衰𣈆武之平呉晋羊祐傳

祐上平呉之策帝深納之議者多有不同賈充荀勉馮紞尤以伐呉爲不可惟杜預張華与帝意合賛成其計

帝决意伐之卒擒孫皓憲宗之征蔡唐史元和九年彰義莭度使呉少陽薨其子元濟匿䘮自

領軍事憲宗遣諸道兵討之乆未有功十一年髙霞寓大敗於鐡城宰相入見𭄿上罷兵上曰勝負兵家之常

豈以一將失利遽議罷兵邪於是独任裴度遂擒元済符堅之南伐晋史秦王符堅欲大㪯伐

晋平陽公融權翼䓁皆力諫不聽与謝元𢧐于肥水之上𥘿兵大敗自相蹈藉而死者蔽野塞川堅单騎遁帰

宋文之北侵南史宋文帝元嘉二十七年欲伐魏沈慶之䔥之話等力諌皆不從乃大起軍旅進

圍滑臺魏主引兵南救之死者万餘人其爲断一也昔之爲人君者患不

能信其臣然而或信以安亦或以危秦穆之於孟明

僖公三十三年晋敗秦師于殽後文公三年穆公復用孟明済河焚舟取王官及郊遂霸西戎用孟明也君子

是以知秦穆之爲君也㪯人之周也與人之壹也漢昭之於霍光光傳云蓋主上官桀安䓁

詐令人爲燕王旦上書告光罪昭帝曰朕知是書詐也將軍工罪後桀黨与有譛光者上輙怒曰大將軍忠臣