Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/74

此页尚未校对


由此觀之則大雅小雅之所以異者取其辭之廣狹非

取其事之大小也伏惟 制䇿有周以冢宰制國用唐

以宰相兼度支錢糓大計也兵師大衆也何陳平之對

謂當責之内史韋洪質之言不冝兼於宰相臣以謂宰

相雖不親細務至於錢糓兵師固當制其虚嬴利害陳

平所謂責之内史者王陵傳云文帝問右丞相勃曰天下一𡻕决獄幾何勃謝不知問天

下錢榖一嵗出入幾何勃又謝曰不知汗出治背媿不能對上亦問左丞相平平曰有主者上曰主者爲誰乎

平曰陛下即問决獄責廷尉問錢榖責治粟内史特以宰相不當治其簿書多

少之數耳昔唐之𥘉以郎官領度支而職事以治及兵

興之後始立使額通典云魏尚書有度支隋𥘉爲度支侍郎焬帝除侍字唐武徳𥘉加中字

龍朔二年改度支爲司度咸亨元年復舊掌支使國用至徳以後戎事費多二年十二月吕禋爲兵部侍𭅺平

章事充管當度支使上元元年五月刘晏爲户部侍𭅺管當度支使二年一月韓晃以宰相加度支使