Page:Sibu Congkan0958-蘇軾-經進東坡文集事略-10-05.djvu/121

此页尚未校对


諫從然未有建万世之長䇿㪯眀主於三代之隆者也其言莫不欲措天下於泰

山之固淮南王安諫伐南越書云傳之子孫施之无穷天下之安猶泰山而四維之也大則欲

興禮樂以範來世小則欲操數術以馭四夷然而進有

後先名有隱顯命有窮逹時有重輕或巳踐廟堂之崇

或巳登侍從之列或反流落於逺郡或尚滯留於小官

或死生之乖睽已爲陳迹或擯斥於罪戾僅夷平民雖

曰功名冨貴所由之塗亦爲毀譽得䘮必爭之地名重

則於實難副論髙則與世常踈故雖絶異之資猶有不

任之懼軾之内顧豈不自知性任巳以直前斈師心而

無法師心見莊子自始操筆知不適時會宗伯之選掄疾時

文之靡弊擢居異等以風四方墓誌云嘉祐二年歐陽文忠公考試礼部疾時

文之詭異思有以救之梅圣俞時与其事得公論刑賞以示文忠文忠驚喜以爲異人欲以冠多士疑曽子固