Page:Sibu Congkan0958-蘇軾-經進東坡文集事略-10-05.djvu/93

此页尚未校对


月三日到任上訖者入奉禁嚴出膺方靣後漢竇融傳融以兄弟並

受爵乆專方靣數上書求代皆人臣之殊選在儒者以尤榮伏念

臣受寵逾涯積憂成疾旣思退就於安養又欲少逃於

滿盈仰荷至仁曲從微願江山故國所至如歸父老遺

民與臣相問知朝廷輟近侍爲太守蓋聖主視天下如

一家鞭扑未施爭訟幾絶臣之厚幸豈易名言此蓋伏

遇 太皇太后陛下天地之仁賢愚兼取日月之照邪

正自分毎包函其惷迂欲保全其終始兄弟孤立嘗親

奉於徳音公乞罷學士劄子云臣近因宣召靣奉 聖旨何故屢入文字乞郡臣具以疾病之狀對

又蒙宣諭豈以臺諫有言故耶兄弟孤立自來進用皆是 皇帝與 太皇太后主張不因他人今來但安心

勿䘏人言不用更入文字求去死生不移更誓堅於晚節

   杭州謝放罪表元祐四年公知杭州日有人戸顔益顔章以糊藥紬絹納官揀