Page:Sibu Congkan0960-蘇軾-經進東坡文集事略-10-07.djvu/41

此页尚未校对


以此𫉬罪亦無所憾取 進止

   舉何去非換文資狀

元祐四年正月 日翰林學士朝奉郎知制誥兼侍讀

蘇軾狀奏右臣伏見左侍禁何去非本以進士六舉到

元豐五年以特奏名就御庭唱名 先帝見其所對

䇿詞理優贍長於論兵因問去非願與不願武官去非

不敢違聖意遂除右班殿直武學教授後遷博士今巳

八年嘗見其所著述才力有餘識度髙逺其論歷代所

以廢興成敗皆出人意表有𥙷於世去非雖喜論兵然

夲儒者不樂爲武吏又其他文章無施不冝欲望聖慈

特與換一文資仍令充太學博士以率勵學者稍振文

律庻幾近古(⿱艹石)後不如所舉臣等甘伏朝典謹録奏聞