Page:Sibu Congkan0960-蘇軾-經進東坡文集事略-10-07.djvu/61

此页尚未校对


無虚日今自垂簾已來除執政臺諫開封尹外更無人

得對惟有邇英講讀猶獲親近清光(⿱艹石)復瘖黙不言則

是耳目殆廢臣受恩𭰹重不敢𮗚望上下苟爲身謀謹

備錄今日進讀之言上陳聖鑒臣無任恐慄待罪之至

取進止此奏旣上宰相大不恱

   乞賜度牒脩𪠘宇狀

元祐四年九月日龍圗閣學士朝奉郎知杭州蘇軾狀

奏右臣伏見杭州地氣蒸潤當錢氏有國日皆爲連樓

複閣以藏衣甲物帛及其餘官屋皆珍材巨木號稱雄

麗自後百餘年間官司旣無力脩換又不忍拆爲小屋

風雨腐壞日就頽毀中間雖有心長吏果於營造如孫

沔作中和堂此堂在郡治至和三年太守孫沔建梅摯作有美堂此堂在郡城呉