Page:Sibu Congkan0963-蘇軾-經進東坡文集事略-10-10.djvu/66

此页尚未校对


辭遂探其事情以𥙷之作代侯公說項羽辭

漢王四年遣辯士陸賈東說項王請還太公項王弗聽

賈還漢王不懌者累日左右計無所出侯公在軍中而

未知名乃趍進而言曰秦爲無道荼毒天下戮人之父

刑人之子如刈草菅大王𡚒不顧身建大義除殘賊爲

萬民請命今秦氏巳誅天下且定民之父子室家皆得

保全以相守也其慶大矣冝與太公享萬歳無窮之歡

不幸太公拘於強讎以重大王夙夜之憂臣聞主憂

辱主辱臣死吴越春秋云越王勾踐反國五年檄召羣臣仰天歎曰孤聞主憂臣辱主辱臣死又

見范睢傳大王諸臣未有輸忠出竒以還太公之属車蹈義

死節以折項王之狼心者臣恐天下有以議漢爲無人

矣此臣等之罪也臣願先即辱國之誅漢王嘻𡃰曰吾