Page:Sibu Congkan0983-蘇轍-欒城集-20-20.djvu/110

此页尚未校对


實舊㳺之地邦人建祠祝之又况先

君嘗守是邦遺愛在人此集之再刋

亦從邦人之請也開禧丁卯上元日

四世孫朝奉郎權知筠州軍州事蘇

森謹書