Page:Sibu Congkan0989-黃庭堅-豫章黃先生文集-8-4.djvu/87

此页尚未校对


羣乃翁祝之曰其受命子先君子闢楊墨以昌

斯文散齋七日致齋三日而號之曰勛則問字

於太史氏太史氏曰懷道者不爭贏實若龜玉

進道者不觀歲行若日月有居成功之心則不

逹自智而敖不能則不逹一作弗逹故三釁三沐之而字

之曰不伐昔在伯禹荒度土功九河三江四海

會同七年三過其門風雨櫛沐啓呱弗子民乃

粒食而不伐不矜故天下莫能與之爭暖姝以

一聞為足河伯以秋水自多是其弗忍弗容惟