Page:Sibu Congkan1013-秦觀-淮海集-5-4.djvu/44

此页尚未校对


淮海集卷之三十六

            秦 觀 少游

   鮮于子駿行狀

公諱侁字子駿其先成湯之裔箕子封于朝鮮子仲食

采扵于爲鮮于氏世家漁陽唐初詔為閬州刺史殁于

官子孫家焉遂為閬中人開元時仲通叔眀節制两川

叔眀以功賜姓李氏後復故姓扵公十二世祖也曽祖

演祖瓘皆不仕父至自號隠居先生為蜀名儒以公贈

金紫光祿大夫母趙氏追封安徳郡太夫人公自少莊

重不茍力學有文鄉黨異之年二十登景祐五年進士

科調京兆府櫟陽縣主簿到官數月丁外艱服除授江

陵府右司理參軍慶暦中天下大旱有詔中外臣僚實