Page:Sibu Congkan1028-晁補之-雞肋集-16-06.djvu/135

此页尚未校对𦵏於祥符大墓矣後六十六年實大觀四年三月


壬寅改窆于任城魚山先是祥符地卑多水患自


特進公五子伯庫部公而下雜然以為慮而叔虞


部公尤患之議遷不果至是特進公子皆前没而


虞部公之子泰寜軍節度推官前知莘縣事端禮


朝𢿱郎前通判徐州事端智相與議必成其先志


以告羣從諸孫及庫部公之孫補之等曰祥符水


患諸子之責猶諸孫之責也且特進公之子庫部


公而下皆𦵏魚山遷魚山宜抑族墳墓以安神則