Page:Sibu Congkan1028-晁補之-雞肋集-16-06.djvu/86

此页尚未校对


以比徳松柏在冬夏青青君子之所獨也以夫少

猶貴之使余得見夫渭川淇園與南山之薈蔚者

而遊其間雖多固不可賤也夫多猶不可賤而又

况其少哉客曰唯雖然吾聞㫺王子猷好竹嘗曰

安可一日無此君聞呉中士大夫有佳竹欲觀之

徑出坐輿造竹下諷嘯良久主人欲畱而不可將

出主人閉之因盡歡而返今文叔居有竹文叔姑

亦洒埽儲具借不邀客客將造門坐堂上不去曰

竹固招我元祐四年五月二十八日穎川晁補之