Page:Sibu Congkan1035-晁補之-雞肋集-16-13.djvu/120

此页尚未校对


名擅一時于今學者孰不仰之矧夫人子聨職文


館升堂拜母恨相從晚生乎可拜沒饗亦禮庶幾


誠心歆此醪醴鳴呼哀哉尚饗


  同李昭玘陳察祭贈太師李公文


元祐四年月日某官某等謹遣某以清酌庶羞


之奠致祭于贈太師李公之靈曰自㫺布衣起家


之士必其學可用徳可立而才可為近可以利當


世而逺可以遺後人兼是三者公侯之器至其莫


施時則不暨公魏大姓世豪以資散其千金負笈