Page:Sibu Congkan1037-晁補之-雞肋集-16-15.djvu/60

此页尚未校对


幼子又夭而好問已疾病年三十二亦夭於時吾


妹未祥也其親哭之為三日不食其存兒伶俜慕


不絶聲鄰里過者為墯淚傷心吾母聞之哀甚語


補之曰汝妹不幸其夫又不及禄以夭吾憐其用


力無所就其心可悲也汝為作銘豈惟而甥是慰


尚以紓吾悲補之曰諾既而奉議君書來如吾母


言乃敘好問之志為之詞極其悲使納諸壙中好


問卒以元祐四年七月四日葬以某年某月日地

則其縣之某鄉從其祖史館君之兆也銘曰