Page:Sibu Congkan1038-晁補之-雞肋集-16-16.djvu/33

此页尚未校对


氏祖尚書吏部郎中直史館贈吏部尚書諱曾妣

彭城縣太君劉氏𦒱尚書虞部郎中贈特進諱彭

夀妣太寧郡夫人朱氏公少穎邁知自彊於學問

一上中進士第調㴱州司法叅軍丁朱夫人憂服

除為永年縣令嵗飢民將徙公悉召父老語曰令

不能使汝必無行若畱能使汝無飢民喜曰如令

言尚何行迺悉與印劵使貸於兼幷家約歲豐償

即不貸若償不如約令能治之於是民咸得食無

徙者㑹明年稔民徳公皆先期償時熙寧二年