Page:Sibu Congkan1039-汪藻-浮溪集-8-1.djvu/124

此页尚未校对


雖賓莫附帛書于沙漠風濤中阻徒瞻雲氣于蓬萊

  紹興十五年元會賀表

接千歲之統方啓昌期盛九賓之儀大朝獻歲會簪纓

于率土瞻旒扆于中天恭惟皇帝陛下道冠羣倫澤流


億世天休滋至知受命之惟新治具畢張見修文之益

備臣久塵法從叨領眞祠聞盛典之復行與羣情而交


慶受四海之籍遙企于垂衣奉萬年之觴莫陪于舞手浮溪集巻三