Page:Sibu Congkan1045-汪藻-浮溪集-8-7.djvu/15

此页尚未校对


午余居吳興之長城與安中不相聞者三年一日其孤

䩚以狀來告曰六月壬午安中卒矣余為位以哭曰嗟

乎安中之材而止于是哉非予銘安中而誰歟君諱惇

提安中其字也高祖澄以貲雄其鄉重功名省器識厚

幣致四方賢者使與其子游數十年間諸孫登進士第

者十餘人繇是蘭溪之江聞天下祖遜贈朝請郎父術

以奉議郎致仕贈朝散大夫君少沈厚秀整長七尺美

鬚眉閉門讀書不關世事游太學以俊偉稱大觀三年

擢進士第調湖州司法參軍丁内艱築室墓左終喪而