Page:Sibu Congkan1050-陳與義-增廣箋註簡齋詩集-4-4.djvu/41

此页尚未校对


呌上帝黄屋巳照㫿陽宮髙廟以靖康元年二月開大元帥府于

相州明年五月即位于睢陽老杜送韋諷詩兵戈未衰息萬方哀嗷嗷黄屋見十卷郊祀詩

嗚呼吾君天所立左傳襄十四年師曠曰天生民而立之君使司牧之

料四載猶服戎内則六十不與服戎禹廵㑹稽不到海

帝禹東廵狩至㑹稽而崩未省駕舶觀民風漢宣帝元康四年遣十二人廵

行天下覧𮗚風俗定知諌諍有張猛漢薛廣德諌上御楼船上不恱光禄

大夫張猛進曰臣聞主聖臣直乗船危就槗安聖主不乗危御史大夫言可所上乃從槗

不可危急無髙共史記趙世家晋大夫智伯率韓魏之甲以攻趙襄子奔保

晋陽三國攻之引汾水SKchar之城不浸者三版城中懸釡而炊易子而食群臣皆有外心礼益慢

唯髙共不敢失礼襄子使張孟同私韓魏以㓕智氏於是行賞髙共爲上孟同曰晋陽之難唯