Page:Sibu Congkan1064-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-07.djvu/98

此页尚未校对


陞擢臣雖至愚然早服父師之訓其扵君臣大義與夫古

今治亂得失之故粗亦識其梗槩豈不願得一望天日之

光少罄平日愚忠之萬一顧以衰頺不𫉬自盡退就田𤱔

死有遺憾惟是今任職事尚有合具奏禀事件不免具事

狀條畫以聞而緫其目如左湏至奏聞者

 一臣熹狀奏爲本軍星子縣稅錢太重欲乞直降睿旨

  特賜蠲减事

 一臣熹狀繳連本軍狀奏爲𭄿諭到稅戸張世亨張邦

  獻劉師輿黃澄共承認米一萬九千石賑濟飢民給

  賜了畢欲乞不候諸司保明早依元降賞格推恩事

 一臣熹狀奏爲乞降指揮淳熈七年𬒳災之郡不得催

  理積欠及将𠋣閣夏稅特與蠲放其上三等户零欠