Page:Sibu Congkan1066-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-09.djvu/112

此页尚未校对


 月十二月終月額共合樁辦一萬四千五百三十三

 貫九百一十二文除巳據實𭣣樁到錢將新𥙷舊遞

 互儧那共計一萬三千九百一十三貫五百四十七

 文節次起發外尚有六百二十貫三百六十五文及

 今年正月以後合發錢數目今空竭無可樁辦欲望

 鈞慈特賜敷奏將淳熈七年九月至十二月終𭣣趂

 不足月摏錢六百二十貫三百六十五文特賜蠲免

 外𠩄是淳熈八年正月以後合發月樁錢數亦乞行

 下淮東總領所照㑹據本軍每月實樁到錢數起發

 候向去年嵗豐熟民力稍蘇即依舊數發納

  申修白鹿洞書院狀

具位