Page:Sibu Congkan1066-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-09.djvu/162

此页尚未校对


 一伏覩累降赦書歷代聖帝明王忠臣烈士有功及民

  者並令致祭謹按唐開元禮享先代聖王並用禮器

  法服今即未委新儀全書有無𡻕時祠𥙊儀式欲乞

  檢照討論并賜行下

右謹具申尚書禮部如有可採乞賜台㫖施行庶編𩔖成

書之後免致疑惑復有更改謹狀

   淳熈七年三月 日

   乞加封陶威公狀

據都昌縣稅戸董翌等狀伏覩本軍牓示詢訪先賢事跡

數中一項晉侍中太尉長沙陶威公興建義旗康復帝室

勤勞忠順以没其身謹按圖經公始家鄱陽後徙潯陽見

有遺跡在本軍都昌縣界及有廟貌在本軍城内及都昌