Page:Sibu Congkan1066-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-09.djvu/21

此页尚未校对


  固知管却又作去年九月二十九日差兵士王張

  押蔣輝前去婺州義烏縣交管其蔣輝即不曽發

  遣又詐作王張逃走並係假作行遣及義烏縣申

  提刑司轉運司及婺州回牒到本州催追並不發

  遣止作根捉王張將帶家屬逃走不見回報臣昨

  令本州通判勾追乃就州治後門捉到蔣輝據供

  淳熈四年在廣德軍僞造㑹子四百五十道在臨

  安府事發斷配台州至淳熈七年十二月十四日

  同黄念五在婺州蘇溪樓大郎家開僞印六顆并

  寫官押及開㑹子出相人物造得成貫㑹子九百

  道與黄念五等分受於去年二月初回歸八月十

  二日婺州義烏縣弓手前來追捉嚲閃在府衙中