Page:Sibu Congkan1091-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-34.djvu/13

此页尚未校对


卿為友壻惠卿遭時得君所薦無不㧞用執中在選調未

嘗附麗以圖進取並家御筆云卿前日上殿奏陳曽任學

事見今放罷姓名可親書實封進入臣伏奉御封云云

臣昨靣奏係是提舉荆湖南學事胡安國謹具奏聞一孝之一

字一本空

執中子巖夫政和七年十一月除考功𭅺官出太師魯公

京門余深嘗於彭世英家見其議蔡卞謚文正議

魏徴以小戴禮綜彚不倫更作𩔗禮二十篇數年而成太

宗羙其書録寘内府今此書不復見甚可惜也

王彦霖行蔡確詞乃邵武大乾高宇所為其家尚有遺藁

方伯謨嘗見之

乙卯十一月四日詹元善說去年見李兼濟說壽皇曽遣