Page:Sibu Congkan1093-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-36.djvu/54

此页尚未校对


以教人造道入徳之大端而不可以偏廢焉者也(⿱艹石)和静

尹公先生者其學於夫子而有得於敬之云乎何其說

約而居之安也其門人馮氏祁氏吕氏記其緒言各爲一

書熹嘗得而伏讀之所以収放心而伐邪氣者㡬㣲之際

所助深矣顧其記録之間尚多抵牾至於人名事跡亦或

不同然則其於精㣲之意豈得無可疑者惜乎其不得親

見先生而靣質之也書之篇首以告同志其亦熟玩而審

取之哉乾道癸巳孟夏𥘉吉新安朱熹序

   送李伯諌序

國家建立學校之官遍於郡國蓋所以幸教天下之士使

之知所以脩身齊家治國平天下之道而待朝廷之用也

此其徳意可謂厚矣然學不素明法不素備選用乎上者