Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/108

此页尚未校对


之莫府趙君彦能將摸刻寘府學以視學者而屬熹書其

本末熹不得辭也侯名伯熊字景望永嘉人其爲此邦

令條教必本於孝弟忠信學者傳之淳熈辛丑秋八月乙

巳朔旦州民宣教郎新提舉江南西路常平茶鹽公事朱

熹謹書

   書劉子澄所編曽子後

右曽子書七篇其内篇一外篇雜篇各三吾友清江劉清

之子澄所集録也昔孔子殁門人唯曽氏爲得其傳其後

孔子之孫子思樂正子春公明儀之徒皆從之學而子思

又得其傳以授孟軻故其言行雜見於論語孟氏書及他

傳記者爲多然皆散出不成一家之言而世傳曽子書者

乃獨取大戴禮之十篇以充之其言語氣象視論孟檀弓