Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/7

此页尚未校对


而巳矣羣居于此者試以此意求諸六經孔孟之言而深

思力行之庶其有以不負劉侯之教也劉侯名允迪字徳

華今以朝奉郎參議㳂海制置使軍事云淳熈十有五年

秋九月巳未新安朱喜記

   漳州守臣題名記

漳以下州領軍事唐垂拱二年用左玉鈐衞翊府左郎將

陳元光奏置領漳浦懷恩二縣而治漳浦開元四年徙治

李澳川在舊治南八十里二十九年廢懷恩入漳浦而割

泉州龍溪縣來屬天寳元年改漳浦郡乾元二年復爲州

大曆十二年又割汀州龍巖來屬正元元年乃更徙治龍

溪唐末五季之亂常爲泉州支郡而僞刺史董思安者至

以𥝠諱輒改號爲南州我宋乾徳四年泉州陳洪進以二