Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/74

此页尚未校对


國時事亦足以驗其悔悟之實矣此其所以爲韓公者耶

吕公幅𥿄之間愛君及民拳拳不舎其於劉公心期所㑹

必有不約而同者覽之令人感歎不能已范忠宣公平淡

忠恕雅不欲以智名勇功目見故熈豐間授鉞臨𫟪𬒳

譙讓觀第二帖可槩見矣然迹其平生排濮議争新法干

忤君相無少顧避最後論捄元祐諸賢卒與同貶蓋終身

無所屈則又豈非所謂仁者之勇㢤其於劉氏姻好綢繆

蓋亦聲氣之同非苟然者子夷得其家學之傳不卑小官

直道自信東萊吕舎人亟稱之覽者其亦考焉慶元丁巳

中元節前二日朱熹敬書

   䟦度正家藏伊川先生帖後

頥謹詣行館拜謝長官秘書十月日河南程頥狀