Page:Sibu Congkan1097-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-40.djvu/90

此页尚未校对


   第三男授官告家廟文

熹前任煥章閣待制該遇明堂大禮赦恩奏𥙷第三男在

巳𫎇聖恩授承務郎祗承先訓𫎇𬒳賞延餘慶所覃益深

永慕

   遷居告家廟文

熹罪戾不天㓜失所怙祗奉遺訓往依諸劉卜葬卜居亦

旣累歳時移事改存沒未安乃眷此郷實亦皇考所嘗愛

賞而欲卜居之地今旣定宅敢伸䖍告以安祖考之靈伏

惟降鍳永奠厥居垂之子孫世萬無極

   致仕告家廟文

慶元五年歳次巳未六月辛酉朔孝孫具位熹敢因時

享昭告于祖考之靈熹至愚不肖𫎇𬒳先世遺德𫉬祗祀