Page:Sibu Congkan1098-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-41.djvu/84

此页尚未校对


爲浸潤以去公遂以中㫖罷公領祠如故邦人涕慕欲相

與號訴於朝公禁之不得行遂邵武僦舍以居門巷蕭然

士大夫益髙仰之逺近學者多從質問經子疑義公亦孜

孜引接朝夕不倦屬疾移書政府舊交告訣語不及私惟

以中原未復民力未蘇遺賢未用爲𭔃戒諸子強學且母

得用浮屠法治吾喪以紹興庚辰六月十八卒享年五十

有九後兩年今天子遂由青宫受内禪即皇帝位父尭子

舜海内大安而公巳不及見世亦莫知公之嘗有言也近

𡻕士大夫頗有見紹興日暦及陳公手記者然後乃知公

之忠精爲不可及公爲人篤厚易直不飾邉幅忠孝誠實

得之於天其學根於經術不爲無用之文有集十卷皆書

䟽議論之語藏于家所議屯田嘗别草具其施行之目數