Page:Sibu Congkan1100-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-43.djvu/108

此页尚未校对


書論宗社大計有人所難言者㑹有目疾辭得不行差主

管崇道觀二十九年秋起知泉州十月到郡革弊抑強人

方受其賜而貴𫝑不以爲便俄有㫖與宫觀理作自陳越

明年正月始𬒳命即日罷歸四月受敕復爲主管崇道觀

而公巳病矣六月乙丑卒于邵武軍寓居之正寢享年五

十有九而是𡻕紹興三十年上章執徐也公娶葉氏右文

殿修撰宗諤之女封安人子男三人長念祖右迪功𭅺次

念德次念兹念兹後公十八日而亡年十有七矣女二人

長適右承務郎折知常次適登仕𭅺劉玶孫男四人女一

人皆尚㓜其年九月甲申諸孤奉公䘮歸葬建陽縣渭曲

山謹次公姓系爵里始終梗槩納諸壙中以識(⿱艹石)經術行

𧨏出處之詳則將請于先生君子深知公者刻辭墓左以