Page:Sibu Congkan1100-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-43.djvu/109

此页尚未校对


明示後世云從表姪左迪功𭅺監潭州南嶽廟朱熹謹記

   皇考左承議郎守尚書吏部貟外郎兼史館校勘

   朱府君遷墓記

先府君諱松字喬年姓朱氏徽州婺源人曾祖諱振祖諱

絢妣皆汪氏考諱森妣程氏三世皆不仕考妣以府君故

贈承事郎孺人府君生於紹聖四年閏二月戊申性至孝

有高志大節落筆語輙驚人政和八年以同上舎岀身授

迪功郎建州政和縣尉承事公卒貧不能歸因葬其邑而

遊官徃來閩中始從龜山楊氏門人爲大學中庸之學調

南劒州尤溪縣尉監泉州石井鎭稅循左從政郎紹興四

年召試除祕書省正字丁内艱服除召對改宣教郎除祕

書省校書郎遷著作佐郎尚書度支貟外𭅺兼史館挍勘