Page:Sibu Congkan1103-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-46.djvu/173

此页尚未校对


   修之以無替諸公之惠也

   成化十九年𡻕在癸𫑗二月之朔後學莆田黄仲

   昭謹識

           候官縣儒學訓導劉簮校