Page:Sibu Congkan1103-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-46.djvu/86

此页尚未校对


   減木炭錢曉諭

 近㩀人戸陳訴木炭折錢太重遂行申請乞行均减今

 凖提㸃鑄錢衙委官考究科敷輕重及水程近逺特行

 裁减自淳熈七年爲始數内建昌縣每料元科錢貳伯

 陸拾文省今裁减錢四十文省實納錢二百二十文省

 除巳出榜縣市曉示人戸知委外竊𢙢鄉村人戸未䏻

 通知湏至散榜曉示者

右出榜建昌縣𬋩下鄉村曉示人戸知委据戸下合納木

炭斤秤依今来减定實錢送納如本縣鄉司人吏輙敢過

數催科即仰人戸徑赴本軍陳訴切待追人根勘㫁勒各

令知委

   夏稅牌由