Page:Sibu Congkan1107-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-50.djvu/150

此页尚未校对


是糶官米即說官米

大人若干糴過米若干

小兒若干糴過米若干

一比合糴米數不到人户若干少糴米若干

大人若干合糴米若干

小兒若干合糴米若干

右謹具申 聞淳熈八年正月𥘉二日

   施行場所未盡抄劄户

照對本軍𬋩属星子都昌建昌縣旱傷巳行下各縣委官

抄劄到闕食户口人數自今年正月爲頭賑糶賑濟近據

人户前来投陳係漏落抄劄不盡本軍未見着實難便施

行今出榜賑糴濟場曉示如有不濟户當来漏落未曾抄