Page:Sibu Congkan1107-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-50.djvu/156

此页尚未校对


乾道七年八月一日指揮立定勸諭上户賑糶濟格目

給降付身𥙷授名目内無官人一千五百石𥙷進義校尉

願𥙷不理選限将仕𭅺者聽二千石𥙷進武校尉如係進士免文觧一次不係進士候到部

與免短使一次四千石𥙷承信郎如係進士與𥙷上州文學五千石𥙷承節郎

如係進士補迪功郎如是賑糶依此减半推賞又凖淳熈七年十月

八日指揮節文賑糶米於市價减半錢數即照巳降指揮

推賞

本軍即巳備坐行下𬋩属勸諭只據上户張世亨張邦

劉師與黄澄四名承認依格賑濟本軍巳行具奏及申諸

監司照㑹賑糶一項至今尚未有申到承認應格之人盖

縁本軍地瘠民貧除上項四家賑濟之外未有出得上件

米榖减半出糶之人是到所認米穀數目不多有闕賑糶