Page:Sibu Congkan1109-陳傅浪-止齋先生文集-8-2.djvu/112

此页尚未校对


逄九𮜿可堪倐忽九原悲

   挽林致賢提舉

經韋氏學五桂竇儀家毎耻郷評過深懲履道華人方貴

全壁事已墮空花褒衮来黄閣千年置齒牙

  挽劉茂實和州

欲課民庸元道州欲評人品馬少㳺居無一事可切齒薦有

三公方掉頭送公歴陽令我愁目㫁賓鴈書沈浮識與不識

涕淚流人世安用湏封侯

 郷士大夫書説自眀果然嗚呼悲夫自明為太學諸生數

 與余㳺乾道壬辰同試進士自明不第於是始别别三四

 年間自明以釋褐仕于朝而余之再至在𠩄也則自明寖

 貴絶出其輩行間相過語至其歡狎悲壮與在學校時無

 異也余丞郡長樂㑹自明家居待台州闕更數徃来甞造