Page:Sibu Congkan1111-陳傅浪-止齋先生文集-8-4.djvu/91

此页尚未校对


到吏部尚右名籍并已行遣過千照逐一稽攷自陛下臨

御以来即無似此體式縁有淳熈十六年三月二十九日敕

節文吏部奏檢照紹興三十二年十月十七日敕武功大夫實

歴七年用七舉主並轉横行三省同奉

聖㫖遵依紹興三十二年十月十七日已䧏  聖旨指揮

施行此 陛下𥘉政𠩄以示信於天下而臣之𠩄當守者也

𡻕甞䧏特旨郭果等八人總戎閫外宣力為多 並特轉

一官吏部申數内郭果郭杲由世卿李思孝各係武功大夫

並合轉右武大夫縁有上件 聖旨指揮遵依紹興三十二

年十月十七日巳䧏指揮未敢便行擬轉續奉 聖旨竟令

囬授且夫帥閫之臣比之省職難易勞𨓜大叚不同兼之是

陛下始𥘉特恩而猶以有司申審竟令囬授今来(⿱艹石)以張安

仁放過臣恐諸将觧體矣此臣之𠩄不敢已也若以為見任