Page:Sibu Congkan1115-陳傅浪-止齋先生文集-8-8.djvu/31

此页尚未校对


已而少南以忤秦意逐炎荒公遂一語不復及塲屋矣以其

學力行於家及其族至於昏友鄉黨他人徳色公獨易易益

好讀易一旦課一卦室以家名齋以復名堂以視履名園以

觀頥名某既甚敬公又與其子雷煥同爲乾道壬辰進士雷

⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾宣城丁母何氏夫人憂某適罷丞三山時時相徃還間

従公蕭寺中扣𠩄詣䖏令人深省嘗與士友十敬人造其門

午夜坐客⿰酉⿱衣十淋漓公年巳七十餘獨𫤌然無倦意五皷作雷

煥即𠩄館治藥作粥糜客問夜者公起居状如何得無勞乎

則應曰大人趣使来焚香課書良乆矣由是益敬公父子始

約以児女為兄弟紹熈之元某官衡陽遣其孫子順来成礼

是年十一月甲寅公卒享年七十八以子遇 慶興累封承

事郎致仕賜緋魚袋子一人待衢州常山縣闕一女為尼孫

三人長法剛早卒次子順也次蘄老二女孫長適直龍圖閣