Page:Sibu Congkan1115-陳傅浪-止齋先生文集-8-8.djvu/46

此页尚未校对


今宗洙是已於淳熈之十二年二月十日午夜来見速至則

息浸㣲 請故公曰子從吾叔母取筦鑰付吾児夫人哭方

悲亟出筦鑰復命則公⿰目𡨋矣公侍母之暇退即書案夫人執

家政不以米塩煩其夫自一匕撮公鮮知其出入有無也婦

徳多嗇一夕從顧言無趑趄意課佛書或施舎焉終其身嗚

呼公誠知家事與母孰重故聴於夫人夫人亦誠知家事與

夫孰重故聴於子是皆冝書而公徳人也淳熈十有四年十

二月壬申𦵏于嶼山之陽屬𫝊良之官未及刻其隧夫人以

慶元四年十二月十九日卒享年七十有六宗洙以六年十

有二月丙申合𦵏于公兆於是併書之公諱方中字囯任世

次語在公壙誌中宗洙今為太學免觧進士女一人適朱克

勤早卒男孫二人怡老瑞老銘曰

惟親其親必利其嗣人