Page:Sibu Congkan1125-王十朋-梅溪王先生文集-12-10.djvu/118

此页尚未校对


衘少陵盃緑波滿四澤花桞村材開知有一尺霖来從

傅岩隈徽庙書啇霖一尺四字賜張無尽正吉到郡之夕雷雨大作不作天寳詞淋

零悲馬嵬定有元和詩中䘖諌書来

  石筍橋

 清源郡城之西有渡名石筍溪與江㑹險而𭰹渉者

 病之𥘉浮■為梁屢修屢壞議更以石費重而後艰

時提刑陳■慨然為之倡弟賀州叶其謀今樞宻梁

 公力助之經始扵紹興庚辰訖工扵乾道巳丑提刑

 屢約予𮗚未果明年春三月辛酉迓客出郊過而壮

 之因記以詩

刺桐為城石為筍万壑西来流不盡黄龍窟宅占上㳺