Page:Sibu Congkan1127-王十朋-梅溪王先生文集-12-12.djvu/51

此页尚未校对


之安今扵流水之原後人欲識元祐之治其大要如此

乾道乙酉後重陽六日

   又

孟子曰欲為君尽君道欲為臣尽臣道 𮗚宣仁𠩄問

温公𠩄對可謂各尽要道真尭舜君臣也乾道改元後

重陽一日

   䟦二劉帖

二劉先生直諒多聞如西京子政歆軰不𠯁多也敬𮗚

心畫如見偉人丁亥十二月書

   䟦王僉判植詩

秦氏以囯事讎非和也三綱五常之道滅矣何𠯁以語