Page:Sibu Congkan1147-樓鑰-攻媿集-30-20.djvu/12

此页尚未校对


 國竝滑國之旁小國也普通元年使使隨滑國使來

 獻方物

 白題國匈奴之别種胡也漢灌嬰與匈奴戰斬白題

 騎一人普通三年遣使來獻方物

 末國漢世且末國也普通五年始通江左遣使來貢

 獻

 林邑國古之越裳漢日南郡象林縣天監九年其王

 范天凱奉獻白猴

 婆利國去廣州二月日行天監十年案梁書及南史竝作天監十六