Page:Sibu Congkan1150-樓鑰-攻媿集-30-23.djvu/3

此页尚未校对


太夫人

本貫婺州金華縣大雲鄉安期里王公諱淮字季海年

六十有四狀

王氏系出太原五季避地至婺居義烏之鳯林後徙金

華遂古名數八世爲儒至魯公守道自晦始闢家塾延

名士以訓子孫政和二年魏公以科第起家知潭州湘

潭縣是生四子次曰師心繼踵世科仕爲吏部尚書終

顯謨閣學士其幼即楚公也倜儻有大志義風爲鄉里

所敬故翰林學士何公溥志其墓公生于靖康元年