Page:Sibu Congkan1150-樓鑰-攻媿集-30-23.djvu/49

此页尚未校对


領淮西江東軍馬錢糧所幹辦公事金亮犯邊饋饟王

師髙宗廵幸供億百出公佐其長以辦羣工扈從咸知

公名三十二年賜緋魚袋改幹辦行在諸司糧料院文

書盈几目不給視公間摘一二無不切中老吏驚歎謂

未有也或言𣙜貨務左藏庫有羡儲朝㫖以諉公躬自

檢校得其實以對隆興二年四月參政錢簡肅公宣諭

淮東辟為幹辦公事九月改充參議官内禆幕府外按

邊陲海泗唐鄧之棄錢公執以為不可公亦贊之雖不

得盡行終免倉猝之變者宣諭司之力也遷大宗正丞