Page:Sibu Congkan1151-樓鑰-攻媿集-30-24.djvu/89

此页尚未校对


諭復示朕懐宜加體悉十二月以鹽課増羡特轉一官

丞相虞公允文貽書謂一司治辦前所未有欽歎不已


是年以和糴最多而先辦仍自行津運委見盡心國事

又轉一官八年坐不覺察所部私渡降一官後乃得實

改正屢請外祠以鹽司積壓鹽本降二秩卒以總領所


申額鹽虧失罷九年七月主管台州崇道觀淳熙元年

正月召赴闕奏對稱㫖除工部郎中仍舊措置官莊樞

密院得㫖列具淮東官莊已成之數總五部七縣及楚


州忠勇使效爲五十四莊屋二千四百四十九間耕者