Page:Sibu Congkan1152-樓鑰-攻媿集-30-25.djvu/149

此頁尚未校對


委曲真可施之實用凡今名士得其説者小之則擅埸

屋之名大可以行于臨民治軍之際公游從最久造詣

最深以之研精經史貫穿百氏以斯文為己任綜理當

世之務攷覈舊聞于治道可以興滯補敝復古至道條

畫本末粲如也本朝名公鉅卿不可縷數自韋布而名

動宇内者不過數人公自為舉子業其所論著如六經

論等文所在流播幾于家有其書蜀中文學最盛讀之

者無不動色文體為公一變至傳入夷貊視前賢為尤

乾道六年始入太學士無賢不肖斂袵下風八年公