Page:Sibu Congkan1153-樓鑰-攻媿集-30-26.djvu/91

此页尚未校对


求解萬端公持不少貸且併劾商人罪卒以是去六月

提舉江州太平興國宫史院進孝宗光宗實録轉大中

大夫郊祀恩封曲阜縣開國男食邑三百户開禧三年

轉通議大夫嘉定改元皇上更化盡起故老二月公被

命守婺未幾改姑孰暑行抵郡適師旅饑饉之後勞來

流徙寛逋節費政聲徹聞至秋感暈眩疾㑹合肥擇帥

詔以集英殿修撰移鎮公曰臣子事君東西惟命今既

屬疾焉可冒為丐免之章數上有旨輟行治姑孰如故

雖整軍息民為國遠慮而疾日以侵求去益堅二年二