Page:Sibu Congkan1155-樓鑰-攻媿集-30-28.djvu/101

此页尚未校对


紹興三十一年以明堂恩補將仕郎非公志也明年

授右迪功郎監潭州南嶽廟隆興二年丁忠簡憂乾道

五年差監行在豐儲倉九年史公以使相帥福州過闕

力薦其才孝宗念舊學之子即日召對閏月改宣義郎

三月除大理寺主簿淳熙元年遷太府寺丞四年乞外

補知通州七月陛辭因論常平利病敷奏詳明上為之

嘉歎問闕在何時以實對即許改除且諭公曰他日莅

職毋忘所陳遂改荆南路提舉常平茶鹽公事六年持

節入境體臨遣丁寧之意疚心區畫利興害除因劾寮