Page:Sibu Congkan1155-樓鑰-攻媿集-30-28.djvu/48

此页尚未校对


旦國信所官屬六年任滿七年以奉使賞循文林郎監

鎮江府𣙜貨務都茶場請兩浙轉運司文解九年到任

務場歲課三百萬公平時不屑㑹計至是躬親簡書乃

以増羨受賞獨厚淳熙元年循承直郎四年改通直郎

知紹興府上虞縣以賞典用新制對實歴凡十年至朝

請郎公在上虞政務平易吏民相安事日以理邑有寓

公吏部豐公誼左司潘公畤皆清介之士相與如平生

觀魏王薨于四明將葬于越詔遣刑部尚書謝公廓然

運副韓公彦質䕶喪使者旁午州縣震動官吏股栗他